Agent Planner คู่มือสำหรับนายหน้าอสังหาฯ

หัวใจสำคัญของอาชีพนายหน้าคือการขาย หากมีการวางแผนงานและระบบติดตาม วัดผลที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสำคัญของการทำงานแบบเป็นทีม คือ การตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และ Agent Planner คือคำตอบ ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ราคาเล่มละ 690 บาท จากราคาปกติ 790 บาท
สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่